Областна среща на пчеларите

Среща, посветена на въпроси, свързани със сектор „Пчеларство“  ще се проведе днес в Областната дирекция по безопасност на храните – Ямбол. 
 
Участие ще вземат експерти от Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните, Местните инициативни групи – „Тунджа-Сливен – Долината на Тунджа“ и „Елхово-Болярово“, както и г-н Георги Събев, съветник по земеделие в Европейския парламент.
 
Акцент на срещата ще бъдат възможностите за реализация на пчелни продукти, както и възможностите за подпомагане за сектора чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони и чрез подхода ВОМР/ЛИДЕР. Ще бъдат представени и последни развития на европейско ниво, които засягат сектора. 
 
Срещата се инициира по искане на местното пчеларско дружество – Апис. Поканени са пчелари, които оперират на територията на всички общини от област Ямбол.
 
Срещата ще започне в 13:30 ч. в залата на ОДБХ-Ямбол.