Областна епизиотична комисия с мерки за профилактика, надзор и контрол на болестите по животните

Областната епизоотична комисия проведе заседание във връзка с епизоотичната обстановка в Р Турция по отношение на болестите шап, шарка по овцете и козите и чума по дребните преживни животни. Засиленото движение на хора и животни между България и Турция изисква незабавно да се засилят мерките и контрола на територията на нашата област.
Към момента епизоотичната обстановка на територията на област Ямбол е относително спокойна, информираха ветеринарните власти. Според специалистите от Областна дирекция Безопасност на храните /ОДБХ/ е необходимо да се вземат всички мерки за недопускане на заболяванията на наша територия. „20 години не сме допуснали на територията на областта случаи на шап. За това изключително много в момента помага и изграденото временно съоръжение по границата“, каза д-р Стоян Колев, началник отдел „Здравеопазване на животните“.
За недопускане на заболяванията в областите Ямбол, Бургас и Хасково се въвежда засилен надзор в граничните общини, извършване на клинични обследвания и ранно откриване на клинични признаци на болестта шап, шарка по овцете и козите и чума по дребните преживни животни.
Във всички общини на областта предстоят общински епизоотични комисии за набелязване на конкретни мерки по места. Предстоят проверки по пазарите на животни, засилен контрол до кланиците и вземане на незабавни проби при съмнения за заболели животни.
%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b5