Областна администрация -Ямбол със събития по Комуникационната стратегия на Правителството

„Европа и Ние – живото културно наследство на Европа“ – под това мото Областна администрация ще проведе поредица от събития на територията на област Ямбол. Те са част от Работната програма за 2019 година на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС. Целта на събитията е популяризиране на европейското изкуство, представяне на българското изкуство и култура, като неизменна част от европейската и показване мястото, което българската култура заема на европейската сцена.

В партньорство с общините и седем читалища от областта са първите творчески прояви. Първото събитие е на територията на община Стралджа – концерт на народно читалище  „Стралджа – 2016“, гр. Стралджа, НЧ „Възраждане 1926“ с. Зимница, НЧ „Изгрев – 1958” с. Джинот и НЧ „Пробуда-1934“, с. Чарда. Събитието е на 29 март, петък,  в читалището на село Зимница, от 18.30 часа.