Областна администрация Ямбол на първо място в рейтинга на учещите администрации за 2023 година

През 2023 г. за пети път ИПА /Институт по публична администрация/ предостави възможност на българските администрации да се оценят по показатели за учеща организация. Седемдесет и девет централни и териториални администрации са заявили желание за участие в самооценката. Областна администрация Ямбол е отговорила на изискването за минимален брой служители, които да попълнят онлайн въпросника за самооценка. Въз основа на техните резултати Институтът по публична администрация е изготвил рейтинг на учещите администрации за 2023 година.

Областна администрация Ямбол има най-висока обща оценка и е на първо място в рейтинга на учещите администрации за 2023. Администрацията заема първото място като изпреварва няколко областни и общински администрации, НОИ, Агенция „Митници“, НАП, както и Министерствата на правосъдието, на електронното управление и на финансите.

Идеята за учещата организация не е нова. Учеща организация е тази, в която хората непрекъснато разширяват потенциала си за създаване на желаните резултати, в която се възпитават нови и разпростиращи се модели на мислене, в която колективният стремеж е освободен и в която хората непрекъснато учат как да учат заедно.

През месец декември на специална церемония ще бъдат наградени администрациите, показали най-високи резултати като учещи организации.

„Щастлива съм, че Областна администрация Ямбол е показала високи резултати и е класирана на първо място сред учещите администрации! Смятам, че професионалистите, работещи в Областна администрация, са високо квалифицирани и това класиране го доказва!“, коментира областният управител Биляна Кавалджиева-Димитрова.