Областната преброителна комисия на област Ямбол проведе своето заседание по повод Преброяване 2021″

На 2.09.2021 г. Областната преброителна комисия проведе своето заседание по повод предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. На заседанието ОблПК прие информацията за преминалите обучения одобрени преброители, контрольори и резерви в общините в област Ямбол.

Обученията бяха със средна продължителност 4 часа. На всеки присъстващ бяха предоставени обучителни материали, маска за многократна употреба и дезинфектант. Преброителите, контрольорите и резервите бяха запознати със Закона за преброяване на населението и жилищния фонд , инструкциите за попълване на преброителната карта, за попълване на ПНЖ-2 и ПНЖ-3, със съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, спазването на противоепидемичните мерки, правата и задълженията им.

Към 1 септември броят на обучените преброители и контрольори в област Ямбол е 404. В община Болярово обучените лица са 31, в община Елхово – 68, община Стралджа – 37, община Тунджа – 127 и в община Ямбол – 141 лица.  На всеки преброител са определени средно по два преброителни участъка, а един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.