Областната комисия „Военни паметници“ с предложения до МО за финансиране ремонта на паметници в областта

????????????????????????????????????

Областната комисия „Военни паметници“ проведе заседание под председателството на областния управител Димитър Иванов, на което обсъди конкретните предложения на общините за ремонт и възстановяване на военни паметници, и изграждане на нови паметници. На заседанието присъства и експерт от Министерство на отбраната, от където се предоставят финансовите средства за възстановяване на тази българска памет.

Присъствалите на заседанието изслушаха докладна за финансираните ремонтирани и новопостроени военни паметници на територията на област Ямбол за последните 3 години. През 2015г. е финансирано построяването на нов паметник в с. Козарево, община „Тунджа“. През 2016 г. са ремонтирани четири паметника в община Елхово, през следващата година са ремонтирани със средства от МО още 4 паметника и бе изграден нов паметник в с. Странджа, община Болярово. През 2018 г. шест паметника в областта получиха средства за възстановяване.

Областната комисия след като разгледа и прецизира новите предложения за финансиране за 2019 г. ще ги изпрати в Министерство на отбраната. Днес предложенията за ремонт и възстановяване на военни паметници в Ямбол, Елхово и Стралджа получиха подкрепата на членовете на комисията. Трите предложения на община „Тунджа“ се връщат за прецизиране, с мотива, че не касаят пряко възстановяване на военни паметници, а изграждане и поддържане на прилежаща инфраструктура, поддръжка на алеи, плочки, тревни площи. В обосновката си експертът от МО категорично подчерта, че средствата са само за възстановяване на паметници. От предложения снимков материал се вижда, че прилежащите към паметниците площи не са в добро състояние, но те са ангажимент на общината, смята комисията и препоръча община „Тунджа“ да направи предложения отговарящи на изискванията за получаване на финансова подкрепа.