Областен съвет за намаляване риска от бедствия разгледа състоянието на доброволните формирования в областта

На днешното си заседание Областният съвет за намаляване на риска от бедствия обсъди състоянието на доброволните формирования в област Ямбол и участието им в осигуряването на защита при бедствия. Заседанието бе водено от заместник областния управител Волен Дичев. Анализ на състоянието на доброволните формирования в област Ямбол направи гл. инспектор Живко Бянов от Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.


„Доброволните формирования за защита при бедствия са ключова промяна в държавната политика за защита при бедствия и преодоляване, овладяване и предотвратяване на последиците от тях, както и за защита на населението. Увеличаването на рисковете доведе до търсенето на нови ефективни начини за преодоляване на бедствията, които да включват и структурите на гражданското общество и органите на местната власт. Държавата прие, че един от начините за това е насърчаване и развитие на по-активно участие на гражданските формирования. Вече сме на етап на формиране, обучение и стартиране работата на доброволните формирования по места. За област Ямбол общините са на различен етап от формиране на доброволните формирования.“, каза в началото на заседанието заместник областния управител.

Броят на доброволните формирования е според стандартите и решението на МС за численост на населението. За четири от общините на областта е задължително да имат доброволни формирования.
Към този момент в областта има изградени 3 доброволни формирования в общините Елхово, Болярово и „Тунджа“. Формированието в община Болярово се състои от 9 доброволци. За тях са получени средства от държавата за екипировка, защитни средства и застраховка. В община Елхово доброволното формирование на този етап също е от 9 доброволци. Предстои обучение на структурата от специалисти от РД ПБЗН. В „Тунджа“ е регистрирано доброволно формирование от 16 души. Обучението на доброволците е приключило. В община Стралджа предстои създаването на такова формирования. Като община с численост до 20 хил. души е задължително да има доброволно формирование. За община Ямбол формирането на доброволно формирование няма задължителен характер и няма сформирано такова.
Анализът сочи, че към момента за областта е налице недоокомплектоване на доброволните формирования с личен състав. Процесът в този смисъл продължава и до края на годината трябва да бъдат сформирани доброволните формирования.