Областен информационен център – Ямбол с отчет за 2016 година

На работна среща в офиса на Областен информационен център – Ямбол (ОИЦ) беше представен отчетът за дейността на ОИЦ- Ямбол през 2016 година. На срещата присъстваха представители на регионални телевизии и интернет медии.


23 публични информационни събития с над 640 участници във всички 5 общини на областта, отчете на днешната работна среща екипът на Областен информационен център – Ямбол.
Над 320 посетители са обслужени на място в офиса през този период, изготвени са 404 отговора на поставени конкретни въпроси от потребители на услугите, поддържат се редовно интернет и Фейсбук страници, чрез които информацията за структурните и инвестиционни фондове достига ежедневно до 420-те последователи и приятели на ОИЦ- Ямбол.
Основна цел на Областния информационен център е не само осигуряване на информация за възможностите за европейско финансиране и подкрепа за реализирането им, но и осигуряване на прозрачност за това как се използват вече получените средства в областта. Общо 102 проекта по всички програми на обща стойност 100 478 697,8 лева се изпълняват към момента на територията на област Ямбол, стана ясно от представените днес статистически данни пред медиите от Деница Цонева, управител на ОИЦ. 44,2% от всички привлечени средства са за водния цикъл в град Ямбол, а останалите 56 059 350,87лв. се разпределят по сектори както следва: 37% са за развитие на инфраструктурата в областта, 31% са за развитие на производствения капацитет, 10% са насочени за проекти в социалната сфера и за създаване на заетост, а 18,2 % за развитие на земеделски стопанства.
Най-голям брой проекти – 47 за над 81 милиона лв. има в община Ямбол. Делът на община Елхово в привлечените в областта европейски средства са близо 6 милиона лв. Значителни средства успяват да привлекат също общините Стралджа – 4,7 млн. лв., Тунджа – 4,6 млн. лв. и Болярово – над 3,6 млн. лв.
Освен с изпълнението на програми с европейско финансиране в областта, присъстващите имаха възможност да се запознаят и с предстоящия работен график за 2017 година. През настоящата година предстои обявяването на 76 процедури по всички Оперативни програми като 21 от схемите са по Програмата за развитие на селските райони.
Като изключително динамична и наситена, определи изтеклата 2016 година в заключителното си изказване управителят на Областния информационен център. Тя подчерта също, че новата 2017 се очертава да бъде още по-напрегната и отговорна, като се има предвид подготовката на страната за предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 година и прегледа на изпълнението на предварителните условия за изпълнението на Оперативните програми от страна на Европейската комисия в средата на 2017 г.
ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.