Областен информационен център – Ямбол отчете дейността си

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В офиса на Областния информационен център се проведе среща с регионални медии на тема „ОИЦ-Ямбол-какво свършихме и какво предстои“.

Срещата имаше за цел да запознае медиите и чрез тях и широката общественост с дейностите и с постигнатите резултати през периода на изпълнение на проекта на община Ямбол, с който се осигури функционирането на Областния информационен център.  Той стартира през декември, 2015г. и приключи в края на месец декември, 2018г. Общата му стойност бе в размер на 312 951.47 лв.

През този период ОИЦ-Ямбол е провел 77 събития с различна тематика и насочени към специфична аудитория, но подчинени на основната цел да бъдат от полза на жителите на областта с актуална и точна информация за европейско финансиране и инициативи на европейските институции.

Представени са актуални и предстоящи процедури по Оперативните и други европейски програми пред медии и заинтересовани лица. Тези срещи са проведени както в гр. Ямбол, така и в по-малките населени места от петте общини в областта. Предоставена е възможност на жителите им на място да получат информация за възможностите за финансиране и да получат отговор на конкретни въпроси по темата на срещата. За тази тясна връзка с жителите на Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово и Стралджа спомагат и мобилните кампании, проведени в тези общини.

За тригодишния период на изпълнение на проекта са проведени информационни срещи с представители на медии, на администрации, на местния бизнес, на творческите индустрии, на неправителствения сектор, на училища и детски градини,  с младежи, със  земеделци и др.

Предоставена е и информация за инициативи на Европейския съюз, за конкурси, в които жителите от областта могат да участват, за Председателството на България на Съвета на ЕС и др.

Организирани са и проведени конференции, обучения и граждански диалози, на които гости и лектори са били представители на Управляващите органи на Програмите, на различни институции и депутати от Европейския парламент.

Екипът на ОИЦ-Ямбол е подпомагал с логистична подкрепа и е участвал като лектор на събития на други институции и организации като общините в областта, Регионалния съвет на развитие на Югоизточен регион, на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, на Българска платформа за международно развитие, на браншовата организация на пчеларите и др.

ОИЦ-Ямбол е изработил и предоставил на информационни срещи и на посетители в офиса 17 различни брошури и 14 листовки с информация за програми, процедури, добри практики от областта и др.

Експертите от Областния информационен център са отговорили на въпроси и подпомогнали с информация по телефона и на място в офиса над 1290 заинтересовани жители на областта.

След подробния отчет за извършеното  по приключилия в края на 2018г. проект за функционирането на Центъра,  Управителят на ОИЦ-Ямбол – Деница Цонева представи и новия проект и заложените дейности по него.

Той стартира на 01.01.2019г. и ще приключи на 31.12.2021г. и е на обща стойност 262 707,98 BGN.

Планираните дейности са отново в услуга на жителите на областта и необходимостта да имат достъп до безплатна, актуална и навременна информация за европейското финансиране, за  изпълнените проекти в областта и за инициативите на европейските институции.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.    

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

g

facebook: Областен информационен център – Ямбол