Обезопасиха две дерета в община Стралджа

В навечерието на зимния сезон две дерета в община Стралджа са почистени и осигуряват спокойствието на живеещите в Каменец и Стралджа. Навременното решение е на кмета Атанас Киров, който настоя за вземането на превантивни мерки по обезопасяването на двете проблемни дерета. Затлачени и обрасли с водна растителност, която спира движението на водата, години наред те създават предпоставки за наводнения на жилищните квартали в близост.

Деретата не са почиствани поне от 20 г., което наложи и вземането на спешни решения и действия от страна на общинското ръководство. След възлагане на фирма, със собствени средства от бюджета, общината реализира почистването. Така дере- 2 в Стралджа, участък дължина 485 м., който не е с бетонирано дъно е вече обезопасено. От северната част на с.Каменец, до края на селото, ръкава на дерето с дължина 636 м. също е почистен и е ликвидирана опасността от заливане дворовете на хората .