Няма изтичане на хлор на територията на град Ямбол

Днес, в 13:25 часа служители от РС„ПБЗН”- Ямбол  реагираха незабавно на сигнал, полученчрез автоматизираната известителна инсталация за евентуално изтичане на хлор на територията на фирма, работеща с този газ, находяща се в индустриалната зона  на областния град.  

На място от специалистите са извършени множество замервания, при които не са отчетени стойности за изтичане на хлор. Съставен е протокол за извършените замервания в района предприятието.

                      

08.06.2017 г.

Татяна Павлова