НЧ“Зора – 1945″

ВИ КАНИ НА
ТВОРЧЕСКА ВЕЧЕР

С ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА
ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТУНДЖА”

ОТ ПОРЕДИЦАТА
„ПРИЯТЕЛИТЕ НА „ЗОРА”

31 ОКТОМВРИ 2017 ВТОРНИК, 18.00 ЧАСА
ЗРИТЕЛНА ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА-1945”