НТС – Ямбол с покана за лекция “ Космическо пътешествие от Земята към Вселената