НТС- Ямбол предлага

Агенцията по заетостта стартира издаването на„Ваучери за заети лица” за включване в обучение по професионална квалификация и обучение по ключови компетентности по  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 ПРАВО на обучение чрез ваучери по програмата имат заетите лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, самонаети лица и  имат средна или по-ниска степен на образование.

Всяко заето лице има право на едно обучение по професионална квалификация с ваучер и едно обучение по ключова компетентност.

НЯМАТ ПРАВО на обучение по програмата лица заети на служебно, трудово или приравнени на него правоотношение в държавната администрация, органите на местно самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, МВР и Министерството на отбраната и безработни лица регистрирани в ДБТ.

 

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

* Какво трябва да направи желаещия да ползва ваучер за обучение:

 *  да посети или да се обади в Учебния център на ТО на НТС – Ямбол, за  информация

    и    лична  консултация-

*  да си направи копие на  дипломата за образование;

*  да отиде в  Бюро по труда  / по адресна регистрация/ и да попълни

    заявление /по образец/,  което може да получите от Учебния център.  В

    заявлението посочвате обучението по което искате  да получите ваучер.

*  след одобрение от Бюрото по труда представяте уведомлението си  в

     Учебния център на   НТС-Ямбол / в офисите в Ямбол или Елхово/ за

    регистрация и започване на обучение

 

     ТО на НТС – Ямбол разполага със собствени бази за обучение намиращи се в центъра на Ямбол и Елхово и преподаватели с дългогодишен опит в обучението на възрастни.

 

Предлагаме Ви следните курсове:

  • за професии
  • за чужди езици
  • за компютри

 

            За повече информация и консултация, посетете нашите офиси

  • в гр. Ямбол, Дом на науката и техниката – стая 204,  тел.0886656916  и 0887037505
  • в гр. Елхово, ул. Дунав 3, тел. 0886656919

 

                         ОЧАКВАМЕ ВИ !