НТС-Ямбол предлага

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР при НТС – ЯМБОЛ
КУРСОВЕ В ЯМБОЛ
І. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ниво А1- записваме желаещи за нова група
ниво А2 – записваме желаещи за нова група


НЕМСКИ ЕЗИК
ниво А1 – записваме желаещи за нова група
ниво А2 – записваме желаещи за нова група
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ниво А1 – записваме желаещи за нова група
ИСПАНСКИ ЕЗИК
ниво А1 – записваме желаещи за нова група
НОВО!!! ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЧУЖД ЕЗИК ЗА ПОКРИТО НИВО ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА!

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

21.08.2017 г. – Начално компютърно обучение
Записваме желаещи за специализирано обучение по различни модули от Майкрософт
офис пакет 2010
НОВО!!! ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР!

ІІ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПРИСЪСТВЕНО
07.08.2017 г. – ФРИЗЬОР
16.08.2017 г. – ЕЛ. И МОТОКАРИ
ЕЛ.МОНТЬОР – записваме желаещи за нова група
ЗАВАРЯВАНЕ -РЕДЗ, CO2 – записваме желаещи за нова група
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА – записваме желаещи за нова група
ГОТВАЧИ – записваме желаещи за нова група
ЗАБЕЛЕЖКА: Седмица след обявените дати може да се включите в обучението

ІІІ. П Е Р И О Д И Ч Н И К У Р С О В Е

23.08.2017 г. – ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДАэ

ЗА КОНТАКТИ: ДНТ”Джон Атанасов”, тел. 66 33 83, GSM: 0886 656 916 , стая 204; E-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg