НТС представи учебник за националната сигурност

Учебникът „Национална сигурност” на акад.проф.д.т.н.д.ик.н. Николай Петров беше представена от НТС – Ямбол в Дом на науката и техниката ”Джон Атанасов”. Учебникът е предназначен за преподаватели и обучаващи се в съответните висши училища и разнообразните учебно-квалификационни форми, както и за работещите в направление Национална сигурност. Той е актуален за развитието и приложението на информационните системи и технологии, както и за сложните политически и икономически процеси в началото на новия век. Рецензент на учебника е акад.проф.д.п.н.инж.Боян Лалов. Редактор е доц.д-р инж.Иван С.Лазаров. Предговорът е написан от проф.Евгений Гиндев – доктор на техническите науки, член на Академията на технически науки на Руската федерация.
Учебникът е издаден от Регионална библиотека „Г.С.Раковски” – Ямбол. Отпечатана e от „Диагал принт” – Ямбол.
Представянето на учебника беше водено от инж.Ангел Ангелов – управител на НТС – Ямбол. Срещата продължи 2 часа при подчертан интерес към тематиката от страна на участниците.