Нов проект на Община „Тунджа“  ще обнови облика на улиците в 44-те населени места

Община „Тунджа“ получи одобрение на проекта „Доставка и монтаж на улични принадлежности (улични табели и пилони) в 44 населени места на територията на Община „Тунджа““, съобщи кметът Георги Георгиев. Проектното предложение е насочено към обновяването на облика на улиците в общината и обхваща  монтирането на 2 324 улични указателни табели и 1 162 пилона във всички населени места.

„Безспорна е необходимостта от подновяване на табелите на улиците в населените ни места, защото това не е правено от 40 години, подчерта Георги Георгиев и допълни, че новите указателни табели ще бъдат от полза най-вече на екипите на Спешна медицинска помощ, защото практиката досега е да се звънни на кметове и кметски наместници по всяко време на денонощието, за да ги заведат на адреса на болния.

Проектното предложение с №BG06RDNP001-19.657-0001 е одобрено по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Стойността на проекта е  287 207,79 лв. без ДДС, срокът му за изпълнение е 36 месеца.