Нов кът за четене в ПГТ „Алеко Константинов“

Нов кът за четене функционира вече в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” – Ямбол. Той е обособен във фоайето на четвъртия етаж в сградата на училището и вече посреща първите си посетители. Оформянето на къта е част от дейностите от проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, по която гимназията активно работи. Целта е да се създаде интерес и любов към литературата, да се подпомогне учебния процес чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници, да се развият въображението и креативността на учениците. Закупена е нова и интересна съвременна литература, която да привлече повече читатели в библиотеката и да повиши интереса на учениците към четенето. Обогатяването на библиотечния фонд пък с литература, свързана с професионалното обучение ще им помогне за развиването на съответните умения, необходими за дадената професия. Част от книгите са помагала по български език и литература, необходими на учениците за подготовка за новия формат на зрелостните изпити, въведен през учебната 2021-2022 година. По проекта предстоят редица събития за популяризиране на създадения кът и за превръщането му в място за насърчаване на креативното мислене и инициативността на гимназистите. Предвиждат се и съвместни мероприятия с Регионална библиотека „Георги Раковски“ – гр.Ямбол.