Нов курс за водни спасители обяви БЧК

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ЯМБОЛ


Набира кандидати за обучение в курсове за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море”.
Желаещите да се включат трябва да отговарят на следните

ИЗИСКВАНИЯ:

За басейн:

1. Да са навършили 17 години;
2. Да подадат заявление по образец до Директора на БЧК – Ямбол и Декларация за родителско съгласие в случаите, когато не са навършили 18 години;
3. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
– 50 м. свободен стил / на гърди / за 55 сек.
– 25 м. бруст / без време /
Продължителност на обучението – 65 учебни часа.

За открити водни площи и море /надграждащ и директен/:

1. Да са навършили 17 години;
2. Да подадат заявление по образец до Директора на БЧК – Ямбол и Декларация за родителско съгласие в случаите, когато не са навършили 18 години;
3. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
– 100 м. свободен стил / на гърди / за 1,50 мин.
– 25 м. бруст / без време /
Продължителността на обучението за „Воден спасител на открити водни площи и море”- надграждащ е 36 учебни часа, а за директен курс – 82 учебни часа.
Кандидатите за обучение в курс за “Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и от датата на заключителния изпит, в срок до 18 месеца, могат да се включат в надграждащ курс.
Допуска се възможността, кандидати за водни спасители, които желаят и могат да покрият горепосочените изпитни изисквания да се включат едновременно в курсовете за придобиване на двете квалификационни степени.
Всички курсове за водни спасители се извършват срещу заплащане, като цената е в зависимост от избраната квалификационната степен и не включва такса за достъп до плувния басейн.

Кандидатите, подали писмени заявления за постъпване в курсовете за водни спасител ще бъдат информирани лично за деня и часа на приемния изпит, който ще се проведе не по-рано от м. април 2024г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

БЧК – Ямбол
ул.„ Димитър Благоев ”№ 1; тел: 046/66 44 24; 0886 344 250 – Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност“