Нов директор поема управлението на туризма и културата в Ямбол

Със заповед на кмета на община Ямбол, считано от 11 септември за директор на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ е назначена Ваня Сулеменко. Сулеменко е работила в сферата на образованието, дългогодишен преподавател по География. Тя идва на мястото на Тана Богданова, която ръководеше предприятието от създаването му през 2015 г.

Смяната е поради навършване на пенсионна възраст на досегашния директор. Тана Богданова е дългогодишен служител на община Ямбол, експерт и координатор на дейностите в областта на културата. Кметът на общината и общинска администрация изказват дълбоката си признателност и благодарност за приноса на г-жа Богданова за културното и духовно развитие на града.