Нови учебници за учениците от втори, шести и осми клас

  Тази учебна година учениците от втори, шести и осми клас ще учат по нови учебници, след като новият Закон за предучилищното и училищното образование заложи новите учебни програми да влизат в сила поетапно. По този начин се залага на една нова, съвременна философия на поднасяне на поднасяне на учебния материал в училищата. Това, което сме се опитали да направим, е учебният материал да бъде сведен до нещо, което можем да го определим като жизнен опит на ученика, т.е да направим учебник, в който не да демонстрираме колко сме умни четиримата, които правихме учебника, а нещо, което да бъде разбираемо и от полза – на учениците и на колегите, коментира проф. д-р Стилиян Стоянов – преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – един от авторите на учебника по литература за осми клас.

Това е един от петте учебника, които бяха одобрени от МОН за учебната програма 2017-а – 2018-а година. Структурата на учебника – обясняване на определена културна епоха, на определено произведение и след това отдолу стоят въпросите, предложенията за дискусии, за писане на есета – мисля, че се получи – от една страна стои нещо като мини лекция, а от друга страна стоят практически неща, които са повод за размисъл. От друга страна се опитахме да направим учебника интердисциплинарен – да се свърже литературата с изобразителното изкуство, със скулптурата, с музиката, с киното, ако щете и с компютърни игри, допълва той.