Нови услуги за паркиране на територията на община Ямбол

Община Ямбол въвежда нови услуги за паркиране в град Ямбол считано от 19.02.2020 г.

Гражданите ще могат да ползват паркомясто за 30 минути. Цената на новата услуга е 0.50 лв. и ще може да се заплаща единствено чрез паркоавтомат.

Другата услуга, от която ще могат да се възползват гражданите на Ямбол е платеното преференциално паркиране по месторабота на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на „Синя зона“. Цената на месечния абонамент е 60 лв., а на годишния – 600 лв. Документите, необходими за издаване на стикер по месторабота, са лична карта, регистрационен талон на автомобила и служебна бележка от местоработата.

Новите услуги се въвеждат във връзка с изпълнение на решението на заседание на Общински съвет – Ямбол на 30.01.2020 г., съгласно точка 7 за допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в на територията на община Ямбол.