Нови социални проекти в община „Тунджа“

Община „Тунджа“ продължава да е една от най-успешните общини в България в областта на социалните услуги. И не става въпрос само за усилията на ръководството, на общинските служители, на работещите в държавно делегираните социални услуги, а и за частните доставчици на социални услуги.

Два комплекса за възрастни хора в нашата община, ръководени от частния социален предприемач Теодора Ненкова достойно защитиха авторитета си и доброто си взаимодействие с община „Тунджа“, спечелвайки финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика по Компонент 1.

„Надежда-Т 2017“, с. Болярско спечели проект за закупуване на нов пътнически автомобил за удовлетворяване на специфични нужди на потребителите, а именно – извозването им за консултации с лекари-специалисти, за стоматологични услуги, за лабораторни изследвания, за физикална рехабилитация; за посещения на театрални представления, концерти, музикални постановки, събори, спортни срещи, излети, екскурзии и разходки. Финансирането от държавата е на стойност 44 487, 52 лв.

„Слънчев дом 7“ ООД, с. Миладиновци пък ще бъде финансиран с 41 889, 76 лв. за ново обзавеждане и оборудване на осем жилищни стаи, както и за обзавеждане и оборудване на втора зала за социална работа.

Частните доставчици на социални услуги заслужават особено внимание по две причини: те са изключително старателни и иновативни в подкрепата на хората, защото се състезават за доверие с утвърдените отдавна държавно делегирани дейности, а втората причина, защото и в момента най-тежките и трудни случаи се обгрижват от тях.

Ръководството на община „Тунджа“ ще продължава да оказва институционална подкрепа на двата комплекса в Болярско и Миладиновци и ще търси нови възможности за взаимна работа, която да помага на уязвими хора и групи в тунджанския регион.