Нови противопожарни депа в община „Тунджа“

В рамките на проекта  „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ , който е насочен към опазване на биоразнообразието в региона, в периода 04-07.04.2023 г. в селата Скалица, Сламино, Калчево, Генерал Инзово, Бояджик и Златари бяха изградени и оборудвани 6 противопожарни депа. Местоположението на депата е подбрано с цел пълно покритие на територията и бърза реакция при възникване на пожари в цялата община. Всяко от шестте депа е оборудвано с кофпомпи, кофи за вода, лопати, кирки, брадви, мотики, тупалки за гасене, железни гребла, пожарни шлангове, моторни резачки, моторна помпа, електрически фенери, радиостанции, каски, ръкавици, гащеризони, ботуши, съд за вода, съдове за питейна вода. За всяко депо е осигурен и квадрикоптер (дрон) с камера за локализиране на пожари от въздуха, като 3 от дроновете са снабдени с термални камери. Противопожарните депа са изградени в специално отредени и отговарящи на изискванията общински помещения, а оборудването се съхранява в специални шкафове и стелажи.

Фондация „Екология, комуникации и общество“, която е бенефициент по проекта е предвидила тази дейност с цел превенция срещу негативното въздействие на пожарите върху защитените видове и техните местообитания. Ще бъдат организирани обучения на представители на местната общност, като в  рамките на обученията ще бъде представен разработения протокол за реакция и координация при констатиране на пожари и начините за работа със закупеното оборудване.

„Изключително сме доволни от съвместната ни работа с представителите на община Тунджа и по-специално с кметовете на шестте села, в които оборудвахме противопожарните депа. Получихме пълно съдействие и помощ при реализирането на тази дейност. Хората оценяват ползата от подобни съоръжения както за опазването на природата, така и за имуществото, земеделските и горски насаждения на местната общност.“ – заяви Павел Банов, член на УС на фондацията.