Нови правила за изплащане на обезщетенията за безработица

Въвеждат се нови правила за изплащане на обезщетенията за безработица. Променят се изискванията за натрупан стаж, както и времето, през което Националният осигурителен институт (НОИ) изплаща парите.

С новите правила за определяне на срока на получаване на обезщетение ще се взема предвид само осигурителният стаж, натрупан след 2001 г., откогато има фонд „Безработица“ в НОИ. Срещу 12 години стаж например – ще се получава една година обезщетение.

Идеята е периодът за паричното обезщетение за безработица да бъде обвързан с реалния осигурителен принос на лицето.

С промените повечето хора ще си спестят носенето на куп документи в осигурителния институт, защото данните ще се вземат от електронния регистър. А от средата на годината ще си спестят и реденето на гише – заявлението ще се подава електронно. 

Минималният размер на обезщетението обаче се запазва – 7,20 лв. на ден. Получават го хората, които сами са напуснали работа, които са дисциплинарно уволнени и които в рамките на три години остават за втори път без работа, без значение на каква заплата са били.

Експерти от КНСБ  коментират, че така безработният е изправен пред ситуацията да е останал без заплата от 2000 лв. и да му се плати обезщетение 150 лв.

Синдикатите искат минималният размер на обезщетението за безработица да се увеличи, а в останалите случаи да зависи не от дохода за последните две години, а този, който е имало осигуреното лице в момента на загуба на работата.