Нови назначения в тунджански села по проект за младежка заетост

От  9 май 2022 г., в селата на Община „Тунджа“ ще бъдат назначени 29 лица, на длъжност „Работник-поддръжка“, по Проект „Нова възможност за младежка заетост“ на ОП „Развитие на човешките РЧР. Работниците ще имат и 9 наставници – специалисти по кметства и кметски наместници, които ще отговарят за изпълняване на дейностите им.

Работните места ще бъдат разпределени в селата: Ботево, Веселиново, Генерал Тошево, Гълъбинци, Завой, Златари, Козарево, Крумово, Роза, Скалица и Хаджидимитрово.

Продължителността на проекта е 6 месеца, на 8 часов работен ден.

         На 03.05.2022 г. обучението си по същия проект, но по предходна заявка, приключиха 14 лица, в 8 села от общината, на които ще бъде издаден сертификат за завършено обучение за длъжност „Работник поддръжка“.

         За тези лица ще има допълнително 10 дни устойчивост и те ще приключат работа на 20.05.2022 г.