Нови игрови съоръжения

Децата, които посещават детската градина в Зимница, получиха хубав летен подарък. Изпълнението на проект по ПУДООС осигури монтирането на две детски игрови съоръжения – тематично и комбинирано, както и озеленяване на района.

За ДГ“Мати Рубенова“ Стралджа това е четвърти спечелен и реализиран поред проект по ПУДООС / втори за ДГ“Синчец“ в Зимница/, а изпълнението му е приятен завършек на дългогодишната /24г./ дейност на директора Денка Йорданова, която на 1 септември излиза в заслужена почивка.