Нови домашни помощници назначават в община „Тунджа“

В рамките на утвърдените средства по ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за осигуряване на грижи в домашна среда  работа на позиция „домашен помощник“ на територията на община Тунджа започват нови 12 лица . Те ще предоставят почасови грижи в дома на 25 лица и семейства с увреждания.

В Община „Тунджа“, след подписване на Споразумение с Агенция за социално подпомагане, от началото на 2018 година, са назначени 45 лица, от тях 19 лични асистенти и 26 домашни помощници, които обгрижват 114 потребители.

Общо към момента е осигурена заетост на 57 лица в трудоспособна възраст, полагащи грижи за 139 потребители със затруднения в организация на домашния бит вследствие на увреждания или хронични здравословни проблеми.