Нови автомобили за социалния патронаж

Община Стралджа закупи на лизинг два броя нови автомобила за нуждите на Домашен социален патронаж, който обслужва над 120 потребителя на територията на общината. Двете МПС, тип фургон, са осигурени по предложение на кмета на общината и след решение на Общински съвет, гр.Стралджа.

Придобивката е във връзка с увеличаващия се брой потребители на социалната услуга в гр.Стралджа и населените места в общината. Идеята е всички възрастни и самотни хора, които са записани за ползване на топъл обяд да бъдат обслужвани своевременно и ефективно през цялата година. До момента в експлоатация са 3 автомобила, които са крайно амортизирани и с висок разход на гориво, което наложи необходимостта от тяхната подмяна. Чрез новите автомобили ще бъде намалено значително и времето за транспортиране на храната до домовете на потребителите.