Нова услуга на община Ямбол за електронно плащане на местни данъци и такси

Местните данъци и такси към община Ямбол вече могат да се заплащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН на физическите лица или БУЛСТАТ на фирмите.

Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията може да разполага винаги с нея. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползва без проблем от чужденци.

По новия начин гражданите плащат без да носят съобщенията на хартия, ако са ги забравили или загубили. Данните за всичко дължимо по МДТ излизат веднага след съобщаване на ЕГН или БУЛСТАТ и плащането става веднага. Информацията е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията се отразяват веднага в Oбщината. По този начин не може да се допусне и двойно плащане на данъка. Електронните плащания подпомагат и шофьорите. Всеки един автомобил с регистрация в община Ямбол може да мине годишен технически преглед веднага, след като данъците му бъдат заплатени автоматично някъде в страната или чужбина. Плащането спазва и 5%-ната ежегодна отстъпка до края на всеки април.

ИЗИПЕЙ към момента има 2 519 каси в цяла България. Те са с гъвкаво работно време, удобно за хората. Много от тях работят и в почивни, и празнични дни. Онлайн плащането спазва и Закона в последователността на издължаване на данъка – от най-старо към най-ново задължение.

Новата услуга за електронно плащане на данъците е в полза най-вече на живеещите извън община Ямбол. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на задължения към българските общини.

Услугата е напълно безплатна. Тя стана възможна благодарение на решението на кмета Валентин Ревански. Така Ямбол разшири услугите си, предлагайки много точки и канали за електронно плащане на данъци от разстояние, търсейки възможно най-евтиния, лек и достъпен за хората начин. Онлайн плащанията са част от бързото, модерно и лесно обслужване на сънародниците ни в страната и чужбина. Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира Общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаване на администрацията до тях.