Нова техника и автоспирки по селата

Нова техника за борба с тревната растителност закупи община Тунджа. Започна и косенето на банкетите по четвъртокласната и селищната пътна мрежа между селата Каравелово-Сламино-Робово.
Към момента тече и мащабната строителна програма на Община Тунджа. Изградени са три нови автоспирки. Ръчни кърпежи извършва БКС- звеното в село Тенево.