Нова работна среща между ФТТ и „Овергаз Академия“

     Поредната работна среща на преподаватели от катедра „Енергетика“ при Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол с представители на фирма „Овергаз Академия“  се проведе на територията на висшето учебно заведение. На нея присъстваха  изпълнителният директор на фирмата доц. Мартин Бояджиев и Мая Виденова – Мениджър „Професионално образование“.
Разговорът, ръководен от доц. Нели Георгиева – Ръководител на катедра „Енергетика“, бяха обсъдени постигнатите до момента резултати и набелязани идеи за бъдещи съвместни дейности в сферата на обучението и научноизследователската дейност.
    Партньорството между ФТТ и „Овергаз холдинг“ АД започна през 2021 година като през октомври 2022 г. бе сключено рамково споразумение за сътрудничество между Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ и новосформирания учебно – образователен клъстер „Овергаз Академия“ ЕАД.