Нова етнографска сбирка по платформата „С Тунджа в сърцето“

В НЧ „Зора-1930“, село Челник, бе открита етнографска сбирка, която е създадена по платформата „С Тунджа в сърцето”. Сбирката е обща инициатива на кметството, читалището и цялата местна общност. Всички експонати в сбирката са дарение от жители на селото. Самата сбирка представя живота, бита и поминъка на хората от миналия и поминалия век, а в нея са изложени както предмети за ежедневна употреба и традиционно облекло, така и уреди и съоръжения за работа.

Впечатляваща е снимката от 1949 г. на хората, които са участвали в създаването на потребителската кооперация на с. Челник.

На видно място в етнографската сбирка е поставено табло на дарителите, което всяка година ще бъде допълвано. Всички дарители получиха грамота от кмета на община „Тунджа“- Георги Георгиев.