Нова демонстрация в духа на живата история в Кабиле

На 24 юни ще се проведе нова демонстрация в духа на живата история. Освен епична „битка“ между римските войници от Cohors II Lucensium и тракийските войни от племето на одрисите, посетителите ще се запознаят и с различни любопитни аспекти от ежедневния и религиозния живот на античните хора през ІІ в. Един период, когато древния град е в своя подем.
Заповядайте на 24 юни от 10:00 h в Археологическия резерват „Тракийски и античен град Кабиле“ – сред автентичната атмосфера ще се пренесем в ІІ в.