„Ние помним! България – страната на спасените евреи“

Областна администрация – Ямбол с поредица събития под наслов : „Ние помним! България – страната на спасените евреи“

По повод 75-та годишнината от Втората световна война и спасяването на българските евреи от холокоста, която честваме през 2018 година, Областна администрация – Ямбол организира поредица събития, част от Комуникационната стратегия на МС на Република България. В пет читалища на територията на областта ще бъдат направени срещи – дискусии под наслов „Ние помним! България страната на спасените евреи!“. Презентациите са основно насочени към младите хора, учениците, разбира се и гражданите на населените места. „Трябва да познаваме историческите факти, да знаем последствията от Втората световна война. Младите хора трябва да имат памет какво са направили българите, държавата България за спасяването на евреите, тогава. Да се гордеят с дедите си и с този забележителен хуманен акт в нашата и европейската история. Затова ще говорим за историческата истина, за спасените, за спасителите и казваме „Ние помним“, каза областният управител Димитър Иванов при стартиране на инициативите. Основната цел е да се повиши информираността на населението от Област Ямбол за съществения принос на България и българският народ за спасяването на евреите от геноцид по време на Втората световна война.

Презентацията е посветена на 75-годишнината от спасяването на българските евреи от депортация и съдържаща документи, снимки, исторически факти и свидетелства за времето, свидетелства за активното присъствие на тази общност в ямболския край. В презентацията се представят само малка част от съхранените исторически факти за живота на еврейската общност, както и документи за спасението им от 1943 година.
Презентацията и дискусията ще бъдат представени в читалищата в Елхово, Стралджа, Бояново, Войника и Роза. Инициативата е част от одобрената Работна програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и се организира с подкрепата на МС.
Първата проява е в с. Войника, община Стралджа.