Нивата на реките в областта са под критичните

Нивата на реките Тунджа при Ямбол и Елхово и Мочурица се наблюдават и към момента /19 март/ са под критичните стойности, това коментира областният управител на област Ямбол Димитър Иванов. Наблюденията показват, че през последното денонощие има леко покачване на речните нива, но стойностите им към момента не са притеснителни. Към 15 часа нивото на река Тунджа при Ямбол е 243 см., при критични 6 м.

Спрямо сутрешните стойности покачването е със 7 см. Река Тунджа при Елхово се е покачила само със 1 см. от сутринта и е на ниво 223 см. Критичното водно ниво за Елхово е 395 см. Малко по значително е покачването на речните води на река Мочурица, с 40 см за денонощие. Но и Тунджа и Мочурица са под критичните стойности към момента. С оглед на очакванията на метеоролозите и направените предупреждения от институциите всички кметове на общините от областта са предупредени относно наблюдение на водните нива.