Не е засегната газовата инсталация на блока в Ямбол, където избухна пожар

Причината за инцидента е теч на газова бутилка

   Причината  за пожара  в жилищен блок на ул. „Граф Игнатиев“ е теч на газова бутилка, предизвикал пламъка. Блокът, в който се е случил инцидентът, е газифициран, но газовата инсталация на сградата не е засегната и не представлява опасност за хората. Веднага след като пожарът е овладян е възстановено газоподаването на клиентите на компанията в блока.

    Пропан-бутанът често се бърка с природен газ. Той се съхранява в бутилки, при високо налягане, за разлика от природния газ, който преминава през газова мрежа ниско налягане. Налягането на природния газ в битовата газова инсталация е 100 пъти по-ниско от налягането в една запалка и 800 пъти по-ниско от това в бутилките на пропан-бутан.

    С цел безопасност на клиентите всички газови инсталации се проверяват на две нива преди въвеждане в експлоатация – от технически надзор и от експерти на газовата компания. Инсталациите ежегодно се проверяват от лицензиран орган за технически надзор. 

 

Деница Иванова

Главен експерт „Публични комуникации“
„Овергаз Мрежи“ АД