На 3 и 4 май 2017 година, в община „Тунджа“ ще се извърши поредната дезакаризация

На 3 и 4 май 2017 година, в община „Тунджа“ ще се извърши поредната дезакаризация.

По определен график ще бъдат обработени тревните площи на дворовете на детските заведения, училищата и площите за обществено ползване във всички населени места на територията на общината.