На театър през февруари

ПРОГРАМА на ДТ „Невена Коканова“ за месец февруари:
 
01.02., сряда –  „КОМЕДИЯ ОТ ГРЕШКИ“ турне в София, Младежки театър, 19:00 ч.
10.02., петък –  „МЯСТО НАРЕЧЕНО ДРУГАДЕ“ зала община Ямбол, 19:00 ч.
15.02., сряда –  „КОМЕДИЯ ОТ ГРЕШКИ“ зала община Ямбол, 19:00 ч.
16.02., четвъртък –  „ХОТЕЛ РАЙ“ зала община Ямбол, 19:00 ч.
22.02.,  сряда –  „ХОТЕЛ РАЙ“ турне в София-НАТФИЗ, 19:00 ч.
23.02., четвъртък  – „ЛЪЖАТА“ гостува ТМЦ Кърджали, зала община, 19:00 ч.
28.02., вторник – „ХИТЪР ПЕТЪР“ в НУФИ – Котел