На старта на жътвената кампания важно за земеделските производители

Община Ямбол разпространи уведомление до всички земеделски стопани във връзка със започването на лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта. В подписания от зам.кмета Васил Александров документ се посочва, че земеделците трябва да бъдат особено внимателни с преминаващите през територията на община Ямбол електропроводи с високо напрежение, собственост на ЕСО-ЕАД, Мрежов експлоатационен район – Бургас. 
   При работа в близост до електропроводите, с цел недопускане на трудови злополуки и материални щети на техника и реколта,  особено трябва да се внимава с високогабаритната техника. Земеделските стопани трябва да инструктират работниците и служителите си и да ги запознаят с опасностите при работа в близост до електропроводни линии и тоководещи части под напрежение. 

   При възникване на проблем незабовно да се преустанови работа и да се потърси съдействие от съответните органи, се казва още в уведомлението.