На празник в училище „Св.Св. Кирил и Методий“ село Веселиново

 Пъстър и пълен с усмивки празник огласи днес двора на училище  „Св.Св. Кирил и Методий“ село  Веселиново. Събитието е по проект „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“, по който работят в учебното заведение. 

    Самият празник е включен и в празничната програма на община „Тунджа“ в рамките на Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”. 
     Смях, забавни игри, състезания с родители, както и математически закачки повдигнаха настроението на учениците и заедно с това показаха знанията, които са натрупали по отделните предмети. С особен патос малчуганите рецитираха „Аз съм българче“ и „Родна реч, омайна сладка“. 
   В края на празника дворът на училището се превърна в хоротека и малки и големи се хванаха на хорото.