На гости на „Тунджа“

Община „Тунджа“ стартира интерактивна образователна и социализираща инициатива „На гости на „Тунджа“. Целта на иновативната концепция е да бъде формулирана и презентирана среда за осмисляне на свободното време и за образователни дейности за деца и възрастни на основата на местните дадености и специфики, на традиционни и нови за територията производства.

            Инициативата ще стартира с анимирани едночасови програми в 4 стопанства на млади земеделски производители от населените места на Община „Тунджа“ – ЗП „Петрови“ от село Гълъбинци; Пчелна ферма „Аврамови“ от село Робово; Медна ферма „Сивкови“ от село Голям Манастир; „Ферма за полезни вещества“ и екологично производство на земеделска продукция на Ива и Георги от Ханово.

            Всяко от стопанствата е подготвило едночасова анимирана интерактивна програма от характерни за производствата в нея дейности. Посетителите не просто  наблюдават и разглеждат, а участват пряко в обичайните дейности, в подготовката на продуктите, а накрая и дегустират от плодовете на труда на младите тунджански земеделски производители.

            Програмата „На гости на „Тунджа“ ще бъде администрирана от Община „Тунджа“. Тя е насочена към учебни, детски заведения, социални услуги, неформални групи от деца и родители, туристи и посетители на Общината.

            Стойността на посещение за група до 15 души със съответната дегустация на характерните за производството продукти е 200 лв., които се заплащат директно на фермата срещу съответен разходо-оправдателен документ, а за група до 30 души – 300 лв.

            Програмата и включените в нея дейности са съобразени с образователните планове на учебните и детски заведения, имат силно социализиращ и популяризиращ територията характер.

            През месец март ще бъде подробно представена концепцията и програмата на инициативата „На гости на „Тунджа“, както и включените в нея стопанства и млади производители на земеделска и преработена продукция, а през месец април ще стартират и дейностите, включени в нея.

            Община „Тунджа“ ще добавя към програмата и други местни стопанства и производства, както занаятчии и народни читалища, като условието е да бъде представена ясна концепция за едночасова програма за посетители, включваща образователни, социализиращи и популяризиращи територията дейности.

            В по-глобален план с инициативата Община „Тунджа“ се стреми да презентира населените си места като алтернатива за младите семейства, които са решили да отглеждат децата си близо до земята и традициите.