На вниманието на шофьорите!

Във връзка със строителните дейности по изпълнение на кръга в участъка на кръстовището до сградата на „ХЕС“АД, изпълнителят на обекта – ДЗЗД „БУРГАС 2022“, моли гражданите при възможност да пренасочат пътуванията си по обходни маршрути, за да бъде осигурена както тяхната безопасност, така и сигурността на работещите в участъка, за периода от 7.02.2023 до 15.02.2023 година.

Дейностите ще се изпълняват през тъмната част на денонощието от 20:00 часа.

Всички преминаващи трябва да се движат с ниска скорост и със заострено внимание в участъка, поради изпълнение на дълбоки изкопи и насипи, движение на строителна техника и хора.

Строителните дейности, които се предвиждат да се изпълнят са премахване на съществуваща асфалтова настилка, изкопни дейности по оформяне на кръга, премахване на съществуващите светофарни уредби и изпълнение на насипни дейности.

Благодарим за разбирането!