На вниманието на родителите на четвъртокласниците!

На 13 май ПМГ „Атанас Радев“, Ямбол е домакин на състезанието „Математика за всеки“ за 4 клас .
Резултатът от състезанието участва в балообпазуването при прием в математическите гимназии в страната.
Заявления ще се приемат от 24 до 28 април в канцеларията на гимназията или на имейл: mgatradev@abv.bg.
Можете да изтеглите заявление и декларация за информирано съгласие от сайта на ПМГ „Атанас Радев“,

https://mgyambol.com/