На вниманието на земеделските производители

Във връзка със започването на лятно-есенната кампания по прибирането на селскостопанската реколта  община Ямбол напомня на земеделските стопани, че на територията на общината преминават електропроводи с високо напрежение, към които трябва да бъдат внимателни. 

При работа в близост до тях и с цел недопускане на трудови злополуки и материални щети на техника и реколта,  трябва да се внимава  при използването на едрогабаритна техника. За да се предотвратят трудови злополуки земеделските стопани трябва да инструктират работниците си за опасностите при работа в близост до електропроводни линии.  При съмнение за намален габарит на електророводната режа се изисква незабавно да се преустанови работа и да се потърси съдействието на ЕСО-ЕАД, Мрежов експлоатационен район – Бургас, чиято собственост са съоръженията. 

Телефони за връзка: 

0885 799 255 – инж. Вълев

046/686 701 – централа МЕПР Ямбол