На благотворителния базар „Кукерландия“ бяха събрани 1800 лева за лечението на Роберта Христова

В традиционния благотворителен базар „Кукерландия“ тази година се включиха младежи с увреждания, деца, доброволци, приятели и  колеги от Комплекса за социални услуги за деца и възрастни, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – град Ямбол. Благодарение на стотици ямболци и гости на града беше събрана сумата от 1 800 лева, която ще бъде преведена по сметката за лечението на Роберта Христова.

Сумата ще бъде преведена на 2 март по обявената сметка.