Нашият „твой час“

Публична изява по проект „Твоят час“ проведохме в Основно училище „Христо Ботев“ село Ботево  на 18 май.

„Да учим и сполучим“ е нашата група за да се  справяме с трудностите в обучението по български език и литература. Обучават се деца от І и ІІІ клас, а се ръководят от старши учител І-ІV клас –  г-жа Мария Атанасова.

Присъстваха много гости: родители, директора г-жа Иванова, кмета на селото г-н Танев, учители,  медиатор, братчета, сестричета и общественици. Тържество включваше занимателни задачи, гатанки, песни, презентации и драматизация. Децата в ролята на малки артисти представиха приказката „Гостенчето на Хитър Петър“ и хумористични стихчета. Изпълнителите с жестове, интонация и мимика предизвикваха усмивки у горещата публика. Петокласниците със старши учител г-жа М. Георгиева поздравиха групата.

И като на всеки празник имаше подаръци.

До нови срещи догодина по проект „Твоят час“.