Началото на промените- първите будители

На 31.10.2018 г., в 12.00 часа, по повод Първи ноември – Ден на народните будители, в НЧ „Христо Ботев-1928”, село Ботево, община „Тунджа“ бе организиран празник.

Учениците от ОУ „Христо Ботев” отново ни посетиха, за да почетем паметта на видни деятели и борци за национално освобождение. Децата разгледаха тематична витрина и подготвената от секретаря на читалището- Мима Контаки, презентация на тема „Началото на промените- Първите будители”. Учениците с интерес и любопитство попиваха нови знания и участваха в представянето на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.

След края на празника директорът на ОУ „Христо Ботев” Тинка Иванова поздрави учениците и ги призова да продължават да са все така будни и да съхранят в сърцата си българския дух.

Честит празник на всички!

Мима Контаки

Секретар на НЧ „Христо Ботев-1928”