Начална пресконференция по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“

На 30 август 2017 г. от 11:00 ч. в зала 107 на Община Ямбол ще се състои начална пресконференция по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“. Проектът се изпълнява от Община Ямбол, и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие. На събитието ще бъде представена информация за проекта, предвидените дейности и очакваните резултати.


Проектът предвижда изпълнението на комплексни мерки за обновяване и модернизиране на обекти от образователната инфраструктура на община Ямбол с цел осигуряване на подходяща среда за провеждане на ефективен образователен процес и намаляване на отпадналите ученици. Дейностите ще обхванат следните обекти: Детска ясла „Мечо Пух“, детска градина „Свобода“, детска ясла „Слънчево детство“ към Детска градина „Пламъче“ и Средно училище „Св. Климент Охридски“ град Ямбол.