Национално тренировъчно учение с екипите на БЧК за действие при кризи

Във връзка с поддържане високо ниво на готовност на специализираните екипи на БЧК, през периода 15-19 септември 2017г. се проведе  национално тренировъчно учение със силите и средствата на БЧК за действие при бедствия, аварии и кризи. Учението се реализира  на територията на к-г «Крайморие», община Бургас. Общият брой на участниците бе 140 представители на Доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и кризи, Младежките аварийни екипи, Националния екип за работа при БАК и Националния екип за действия при наводнения към НС на БЧК.  

       Основните теми, зактъпени по време на учението бяха свързани с повишаване на компетентносите на екипите по оказване на първа помощ; психосоциална подкрепа; възстановяване на семейни връзки в контекста на актуалните проблеми с нелегалните мигранти, навлизащи на територията на Република България; техники за спасяване на пострадал с алпийски способи; ползване на карти и компас за ориентиране на терен; работа с дрон и JPS Учението завърши с демонстрация на екипите за действие при земетресение и евакуация на нелегални мигранти, попаднали в сложна ситуация, преминаващи границата на страната ни по море.

      Демонстрацията се реализира в партньорство и със съдействието на Гранична полиция-Бургас, Военноморска база-Атия, РД «ПБЗН» и ЦСМП-Бургас. Тренировъчно учение от такъв мащаб се провежда за седма поредна година и имаше за цел да се повиши готовността на екипите за адекватни действия в кризисни ситуации.           

      БЧК-Ямбол вземе участие с четирима души – членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи: Красимира Харутюнян, Донка Ангелова, Жана Михова и Пейо Пеев – национален обучител по първа психологична помощ и психосоциална подкрепа.